Thông tin thuốc - Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
Thuốc kháng sinh

Ceftriaxone

Thuốc kháng sinh

Cefepime

Thuốc kháng sinh

Cephalexin

Thuốc kháng sinh

Cefuroxime

Thuốc Ckdymrept Tab 500mg

Ckdymrept Tab 500mg

Tin mới

098 572 9595