Thông tin thuốc - Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc
Thuốc kháng sinh

Cefuroxime

Thuốc Ckdymrept Tab 500mg

Ckdymrept Tab 500mg

Ameflu

Ameflu night time

Thuốc lợi tiểu kali

Spironolactone

Thuốc lợi tiểu

Amiloride

Thuốc lợi tiểu giữ kali

Triamterene

Acetylcystein

Acetylcystein 200mg

Thuốc lợi tiểu

Indapamid

Thuốc kháng Histamin

Promethazine

Tin mới

098 572 9595