Thuốc - Cập nhật các thông tin liên quan đến hướng dẫn sử dụng thuốc
Buscopan

Buscopan

Thuốc kháng sinh

Ceftriaxone

Thuốc kháng sinh

Cefepime

Thuốc kháng sinh

Cephalexin

Thuốc kháng sinh

Cefuroxime

Thuốc Ckdymrept Tab 500mg

Ckdymrept Tab 500mg

Hội chứng Lyell

Hội chứng Lyell

Tin mới

098 572 9595