Ngành y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

0
2

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2017, Lãnh đạo Bộ Y tế luôn quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời luôn gắn với việc thực hiện cuộc vận động và đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ngành y tế đã tổ chức 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thanh tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, phòng chống tác hại của thuốc lá, xử lý vi phạm hành chính về y tế cho 1.479 người.

Về kết quả thanh tra, kiểm ta trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công tác thanh tra chuyên ngành, 9 tháng năm 2017, Cục An toàn thực phẩm đã triển khai 16 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó có 4 đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch, 12 đoàn kiểm tra đột xuất về ATTP. Từ đó, ra quyết định xử phạt hành chính 30 cơ sở với tổng số tiền phạt 1.247.282.183 đồng, đồng thời, thu hồi 6 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; tiêu hủy 29 lô sản phẩm vi phạm, tạm dừng lưu thông 41 lô sản phẩm vi phạm, chuyển cơ quan điều tra đối với 2 công ty có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Cục Quản lý dược đã triển khai 48 đoàn thanh tra, kiểm tra gồm: 2 Đoàn Thanh tra, 27 Đoàn kiểm tra thuộc lĩnh vực thuốc và nguyên liệu làm thuốc, 19 đoàn kiểm tra về hoạt động công bố, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Tổng số cơ sở được kiểm tra 95 cơ sở.

Đối với Cục Quản lý Môi trường y tế, trong 9 tháng năm 2017, Cục đã triển khai 2 đoàn thanh tra thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình và Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An, đồng thời ban hành 4 kết luận thanh tra.

Nhìn chung, qua kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, công tác phòng ngừa tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực và có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm trước. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế hoạt động tích cực, thường xuyên thể hiện vai trò chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đánh giá đúng và nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ngành.

Tuy vậy, theo Thanh tra Bộ Y tế, quá trình thực hiện công tác tham nhũng của Bộ vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế cán bộ hoạt động chuyên trách. Cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng công tác chuyên môn nhiều, thời gian dành cho công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Cùng với đó, công tác phòng chống tham nhũng rất phức tạp, khó khăn nhưng cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng chưa được sự quan tâm thỏa đáng trong điều kiện đời sống khó khăn hiện nay.

Cũng theo Thanh tra Bộ Y tế, trong thời gian tới, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, ngành y tế sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, các nội dung chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các đơn vị, cá nhân liên quan sau thanh tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc, phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ có biểu hiện tiêu cực, có hành vi tham nhũng, gây khó khăn phiền hà cho người dân, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Y tế cũng kiến nghị cần thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo (trong và ngoài nước) để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đề xuất Chính phủ quan tâm và có văn bản hướng dẫn cụ thể với chế độ đãi ngộ, phụ cấp cho cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành để kịp thời động viên về tinh thần, vật chất cho cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng kiêm nghiệm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here